RAKENNUSTEKNISET PALVELUT

Ortokuvaus

Ortokuva on useasta ilmakuvasta koostettu kuva, jossa maaston korkeuseroista johtuvat perspektiivivirheet on oikaistu. Tällöin kuvaa voidaan käyttää karttana, sillä siinä esiintyvät kohteet ovat mittasuhteiltaan ja etäisyyksiltään oikeilla paikoilla. Ortokuvasta saadaan kaikki hyöty irti, kun se skaalataan ja sidotaan johonkin tunnettuun koordinaatistoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää mittatarkkana suunnittelupohjana esimerkiksi CAD - ohjelmissa.

Tarjoamme korkearesoluutioisia ortokuvia niin yrityksille kuin yksityisille henkilöille.


Kokeile itse!

Karttapohjainen työmaan seurantapalvelu

Karttapohjainen työmaan seurantapalvelu tuo kätesi ulottuville esimerkiksi kerran kuukaudessa päivittyvän selkeän karttakuvan työmaa-alueestasi. Hetkellisen kokonaiskuvan hahmottaminen auttaa työnjohtoa tekemään päätöksiä, jotka säästävät aikaa ja rahaa. Palvelun avulla voidaan myös tehokkaasti raportoida työmaan edistymistä kaikille.

Tuotamme kattavan ja päivittyvän kirjaston georeferöityjä karttakuvia kevyeen pilvipohjaiseen palveluun, josta voit tutkia niitä esimerkiksi älypuhelimellasi. Data jaetaan selaimessa aukeavalla linkillä, eikä sen tarkastelu ja hyödyntäminen vaadi minkäänlaista erillistä aplikaatiota.

Palvelussa voit tarkastella alueesi karttakuvaa, korkeuseroja visualisoivaa pintamallia (DSM), sekä kolmiuloitteista mallia. Voit tehdä merkintöjä, ottaa mittoja ja määritellä pinta-aloja karkeasti suoraan puhelimen ruudulta. Palveluun on myös mahdollista ladata rakennuksen piirustukset omaksi vertailupohjaksi as-built tarkastelua varten. Palvelun avulla voidaan puuttua työkohteen epäkohtiin, kuten esimerkiksi ruuhkautuneisiin kulkuväyliin, ennen kuin ne aiheuttavat kalliita aikatauluviivytyksiä. Palvelun avulla voidaan myös palata projektin aiempiin vaiheisiin jolloin projektin edistymistä voidaan tarkkailla erittäin havainnollisesti.

Kokeile itse!

Visuaaliset tarkastukset

Joskus tarkastettava kohde voi sijaita hyvinkin hankalassa tai jopa vaarallisessa sijainnissa niin ettei laadukkaaseen visuaaliseen tarkastukseen kyetä ilman erityisjärjestelyjä tai työmaan muun toiminnan seisauttamista. Multikopterilla kyetään sen toimintatavan johdosta viemään tarkka silmä sinne missä sitä kaivataan ja taltioimaan ongelmakohdat korkearesoluutioisiksi valokuviksi tai videokuvaksi turvallisesti häiritsemättä työmaan muuta toimintaa.

Tuotamme visuaalisia tarkastuksia hankalista kohteista FullHD-teräväpiirtolaadulla asiantuntijallenne työkohteessa, 4K-kuvaa suoraan kopterin tallennusmediasta, tai HD-laatuisena suoratoistona verkkoon noin puolen minuutin viiveellä.

Volyymien mittaus ja pistepilvianalyysit

Tuotamme kalustollamme georeferöityjä pistepilviä, joista voidaan erotella monenlaista hyötydataa. Pistepilvistä voidaan ottaa koordinaatteja, mitata etäisyyksiä, pinta-aloja ja tilavuuksia. Tilavuuden mittaus mahdollistaa erittäin nopean ja kustannustehokkaan vaihtoehdon maa-aines varantojen inventaarioon. Mikäli samasta kohteesta taltioidaan useampia pistepilviä, voidaan niitä myös verrata keskenään, ja visualisoida muutoksia erittäin tehokkaasti. Pistepilvestä saatavalla pintamallilla (DSM) saadaan paljon tietoa maaston muodoista. Pintamallin avulla voidaan määrittää maanpinnan kaatoja, painaumia, sekä esimerkiksi arvioida sadevesien valumisreittejä.

Kysy lisää pistepilvien analysoinnista!

.